GÜNÜN SÖZÜ “Yeni şeyler denemediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz.” H. Jackson Brown


7244 SAYLI YASA İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN GETİRİLEN KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLANDIRILMASI VE BU DÜZENLEMEYE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI VE SONUÇLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

7244 SAYLI YASA İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN GETİRİLEN KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLANDIRILMASI VE BU DÜZENLEMEYE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI VE SONUÇLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Bu yazımızda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına ilişkin sınırlandırmaların tam olarak anlamı ortaya konulmakta, sınırlamaya aykırı hareket edilmesinin ortada açık bir kanun düzenlemesi olması nedeniyle gerek Türk Ticaret Kanunu gerek ise Vergi Hukuku bakımından ortaya çıkarabileceği sonuç ve tartışmalara ışık tutulmaktadır.

DEVAMINI OKU


CORONA VİRÜSÜN KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ MÜCBİR SEBEP TARTIŞMASI

CORONA VİRÜSÜN KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ MÜCBİR SEBEP TARTIŞMASI

Ülkemizde de etkileri hissedilen corona virüsün (Covid-19), tıbbi ve toplumsal sonuçları yanında hukuki sonuçlarının da olacağı açıktır. Bu noktadan hareketle Türk Hukukunda birlikte düzenlenen istisnai birkaç hüküm dışında aynı kural ve şartlara bağlanan ve birçoğumuzun taraf olduğu kira sözleşmeleri üzerinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan idari tedbir kararlarının ve salgının genel sonuçlarının etkileri bu yazımızda incelenecektir.

DEVAMINI OKU

CORONA VİRÜS PANDEMİSİNİN TİCARİ SÖZLEŞMELERDEKİ EDİMLERE ETKİSİ MÜCBİR SEBEP TARTIŞMASI

CORONA VİRÜS PANDEMİSİNİN TİCARİ SÖZLEŞMELERDEKİ EDİMLERE ETKİSİ MÜCBİR SEBEP TARTIŞMASI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edilen corona virüsün ulusal ve uluslararası ticareti etkilediği, hükümetler tarafından alınan zorunlu önlemlerle birlikte üretim, tedarik ve tüketime engel olduğu ortadadır. Bu durumun, ticari sözleşmeler bakımından mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, pandeminin hukuki sonuçlarını tespit etmek açısından önemlidir. Bu yazımızda Pademinin ticari sözleşmelerdeki edimlere etkisi incelenmiştir.

DEVAMINI OKU