İş Sözleşmesinin sona ermesinde sona ermeye dayalı mali hakların ve fesih tarihine kadar olan işçilik hak ve alacaklarının peşin olarak ödenmesi esastır.

Ödemenin bu esasa göre gerçekleşmemesi halinde bu alacakların ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti dışındaki kalemleri bakımından en yüksek banka faizi işlemektedir.

Ne var ki bazen işverenler yine de taksitlendirme yolunu seçmektedirler. Bu taksitlendirmenin işçinin kabulüne bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda işçinin iradesinin tüm alacak kalemleri bakımından ve faizsiz olduğunun kabul edildiğini/varsayıldığını özellikle kabul etmek, bilmek gerekir.

Yargıtay'ın, alınan kambiyo senetlerinin faiz içermemesi halinde en son kambiyo senedinde faiz ihtarı yoluyla ya da kambiyo senedi düzenlenmemiş ise dahi en son banka ödemesinde ihtar yoluyla taksitli ödemelere faiz işletilebileceği gerektiği yönünde kararları mevcuttur.

Bu nedenle iş akdi sona erdikten sonra ve işçinin faiz almayacağını açıkça belirttiği taksitlendirme metinleri yapmakta, bunu mutlaka vekili vasıtasıyla gerçekleştirmekte fayda görüyoruz.

Ayrıca, taksitlendirmenin ve faiz ödenmeyeceğinin arabulucu anlaşması ile yapılması halinde de bu anlaşmanın Mahkeme ilamı yerine geçeceği için yine faiz talep edilemeyeceğini belirtmek isteriz.

İşçilik alacakları hesaplamaları hesapsihirbazi.com'da.



 Yorumlar (0)

 Yorum Yapın