MEVSİMLİK İŞ İLİŞKİSİNİN   KURULMASI VE SONA ERMESİNDE  MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER

|   Çalışma Hayatı | 69 kişi okudu

MEVSİMLİK İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE SONA ERMESİNDE MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER

Özellikle tarım, turizm, eğlence gibi sektörlerde oluşan mevsimsel yoğunluk sebebiyle artan istihdam talebini karşılamak için kurulan mevsimlik iş ilişkisi kavramının tanımı 4857 Sayılı İş Kanununda yer almamaktadır. Dolayısıyla uygulamada, mevsimlik iş ve işçiye yönelik düzenlemeler doktrin ve Yargıtay İçtihatları üzerinden şekillenmektedir.

Devamını Oku MEVSİMLİK İŞ İLİŞKİSİNİN   KURULMASI VE SONA ERMESİNDE  MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER
Elektronik Tebligat – Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemleri ve “Sosyal Mesafe Dönemi” ne Getirdiği Kolaylıklar

|   Çalışma Hayatı | 1323 kişi okudu

Elektronik Tebligat – Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemleri ve “Sosyal Mesafe Dönemi” ne Getirdiği Kolaylıklar

Bu yazımızda, kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından son derece önemli bir yere sahip olan tebligatın teslim edilme yöntemlerinden özellikle “sosyal mesafenin korunması bakımından son derece uyumlu” olan elektronik tebligat yöntemi incelenerek, bu süreçteki önemi ve getirdiği kolaylıklar açıklanacaktır. Sonrasında ise kayıtlı elektronik posta sistemi ve kullanım alanları ile yine getirdiği kolaylıklar üzerinde durulacaktır.

Devamını Oku Elektronik Tebligat – Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemleri ve “Sosyal Mesafe Dönemi” ne Getirdiği Kolaylıklar
Kısa Çalışma Döneminin İlk Bir Haftalık Süresinde İşveren Tarafından Ödenen Yarım Günlük Ücretin ve Bu Ücretin SGK Bildirimleri Karşısındaki Durumu

|   Çalışma Hayatı | Kısa Çalışma , Kısa Çalışma Ödeneği , Corona Virüs , Yarım Ücret | 4090 kişi okudu

Kısa Çalışma Döneminin İlk Bir Haftalık Süresinde İşveren Tarafından Ödenen Yarım Günlük Ücretin ve Bu Ücretin SGK Bildirimleri Karşısındaki Durumu

Bu yazımızda Kısa Çalışma döneminin ilk bir haftalık süresinde İş Kanununun 24/3 ve 40. maddelerine göre İşveren tarafından ödenen yarım günlük ücretin ve bu ücretin SGK bildirimleri karşısındaki durumu detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Devamını Oku Kısa Çalışma Döneminin İlk Bir Haftalık Süresinde İşveren Tarafından Ödenen Yarım Günlük Ücretin ve Bu Ücretin SGK Bildirimleri Karşısındaki Durumu
7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

|   Çalışma Hayatı | Corona Virüs , İş Kanunu , Fesih Yasağı | 2242 kişi okudu

7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Bilindiği üzere, KORONAVİRÜS-COVİD19’un ekonomik ve sosyal hayatta yol açtığı çok sayıdaki olumsuzluğun azaltılması amacıyla kabul edilen 7244 sayılı “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda bu kanun çerçevesinde bazı değerlendirmelere yer verilmiştir.

Devamını Oku 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Koronavirüs (COVİD-19) Bir Meslek Hastalığı Mıdır? Sağlık Kurumlarında Çalışanların Durumu

|   Çalışma Hayatı | Corona Virüs , PANDEMİ , Meslek Hastalığı , Sağlık Çalışanı | 1596 kişi okudu

Koronavirüs (COVİD-19) Bir Meslek Hastalığı Mıdır? Sağlık Kurumlarında Çalışanların Durumu

Salgının hukuki yansımaları düşünülerek bu çalışmada, ülkemizde koronavirüsten etkilenen sigortalı sağlık kurumları çalışanları açısından virüsün hangi şartlar altında meslek hastalığı olarak kabul edilebileceği ve buna bağlanan hukuki sonuçlar ele alınmıştır.

Devamını Oku Koronavirüs (COVİD-19) Bir Meslek Hastalığı Mıdır? Sağlık Kurumlarında Çalışanların Durumu
Kısa Çalışma Uygulamasının İşçinin Haklı Neden Fesih Yetkisine Etkisi

|   Çalışma Hayatı | Kısa Çalışma , Haklı Fesih , Corona Virüs | 2083 kişi okudu

Kısa Çalışma Uygulamasının İşçinin Haklı Neden Fesih Yetkisine Etkisi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “Kısa Çalışma”yı düzenleyen Ek 2. Maddesinde kısa çalışma yapılabilecek haller, kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları, ödenek miktarı gibi birçok konuda düzenleme yapılmış; buna karşılık kısa çalışma uygulamasına başvurulması halinde işçinin haklı nedenle fesih yetkisinin bundan nasıl etkileneceği hususunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu yazımızda Kısa Çalışma Uygulamasının işçinin haklı nedenle iş akdini fesih yetkisine etkisi incelenecektir.

Devamını Oku Kısa Çalışma Uygulamasının İşçinin Haklı Neden Fesih Yetkisine Etkisi
Corona Virüs Nedeniyle Duran Adli Süreler Karşısında Maaş Haczi Uygulamaları ve Sorunlar

|   Çalışma Hayatı | Maaş Haczi , Corona Virüs | 3124 kişi okudu

Corona Virüs Nedeniyle Duran Adli Süreler Karşısında Maaş Haczi Uygulamaları ve Sorunlar

Covid-19 salgını nedeniyle alınan kanunla veya Cumhurbaşkanı Kararı getirilen sınırlama ile idari kararların ve salgının genel sonuçlarının, işçilerin 3.kişilere olan borçları nedeniyle işverene tebliğ edilmiş ve hali hazırda uygulanan veyahut henüz tebliğ edilmemiş olup salgın döneminde tebliğ edilebilen maaş haczi müzekkerelerin uygulanması ve sonuçları bu yazımızda incelenecektir.

Devamını Oku Corona Virüs Nedeniyle Duran Adli Süreler Karşısında Maaş Haczi Uygulamaları ve Sorunlar
Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu

|   Çalışma Hayatı | İş Sözleşmesi , Corona Virüs , Mücbir Sebep | 1529 kişi okudu

Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu

“CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUKUKİ GÖRÜŞ RAPORU” adlı çalışmamızın yayınlanmasından kısa bir süre sonra belli fiziki koşulları taşıyan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştır; daha doğru bir ifade ile İçişleri Bakanlığı Valiliklere bu yönde bir tavsiye Genelgesi göndermiştir. Bu yazımızda uygulamada soru işaretleri yaratan bu iki gelişmenin çalışanlar ve İşverenlerin hakları üzerindeki etkileri incelenecektir.

Devamını Oku Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu
Corona Virüsün Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması

|   Çalışma Hayatı | Corona Virüs , Mücbir Sebep , Kira , Kira Sözleşmesi | 1578 kişi okudu

Corona Virüsün Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması

Ülkemizde de etkileri hissedilen corona virüsün (Covid-19), tıbbi ve toplumsal sonuçları yanında hukuki sonuçlarının da olacağı açıktır. Bu noktadan hareketle Türk Hukukunda birlikte düzenlenen istisnai birkaç hüküm dışında aynı kural ve şartlara bağlanan ve birçoğumuzun taraf olduğu kira sözleşmeleri üzerinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan idari tedbir kararlarının ve salgının genel sonuçlarının etkileri bu yazımızda incelenecektir.

Devamını Oku Corona Virüsün Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması
Corona Virüsün Özel Öğretim Kurumları Ücretlerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması

|   Çalışma Hayatı | Ücret , Corona Virüs , Mücbir Sebep , Özel Öğretim Kurumu | 2263 kişi okudu

Corona Virüsün Özel Öğretim Kurumları Ücretlerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması

Corona virüse karşı eğitim alanındaki tedbirler kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim geçilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu kararın niteliği incelenerek, sonrasında hem özel öğretim kurumları hem de veliler açısından eğitim-öğretim, yemek, servis gibi unsurları kapsayan “ücret” konusu değerlendirilecektir.

Devamını Oku Corona Virüsün Özel Öğretim Kurumları Ücretlerine Etkisi Mücbir Sebep Tartışması
İzmir Valiliğinden 21 Önemli Corona Önleme Kararı !

|   Çalışma Hayatı | Corona Virüs , PANDEMİ , Mücbir Sebep | 1149 kişi okudu

İzmir Valiliğinden 21 Önemli Corona Önleme Kararı !

İzmir'de, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, İl İdare Kurulu toplantı yaptı. Bir kısmı önceden bir kısmı ise son toplantıda alınan 21 karar, İzmir Valiliği'nin internet sitesinden yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları, bağlı oldukları aile hekimleri haftada 3 defa arayacak, bu vatandaşların reçete işlemlerini ise Vefa Destek Grupları yapacak.

Devamını Oku İzmir Valiliğinden 21 Önemli Corona Önleme Kararı !