Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları

| Uyarlama , İş Sözleşmesi , Döviz , İşçi , İşveren , Çalışan | 2514 kişi okudu

Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ no: 2018-32/51) 06.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin yalnızca iş sözleşmelerini ilgilendiren kısmını bu yazımızda analiz edeceğiz.

Devamını Oku Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları
Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu

|   Çalışma Hayatı | İş Sözleşmesi , Corona Virüs , Mücbir Sebep | 1438 kişi okudu

Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu

“CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUKUKİ GÖRÜŞ RAPORU” adlı çalışmamızın yayınlanmasından kısa bir süre sonra belli fiziki koşulları taşıyan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştır; daha doğru bir ifade ile İçişleri Bakanlığı Valiliklere bu yönde bir tavsiye Genelgesi göndermiştir. Bu yazımızda uygulamada soru işaretleri yaratan bu iki gelişmenin çalışanlar ve İşverenlerin hakları üzerindeki etkileri incelenecektir.

Devamını Oku Sokağa Çıkma Yasağı (Tavsiye Niteliğindeki) Genelgesi Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanların İş Akitlerinin Durumu
İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

| İş Sözleşmesi , Fesih , Taksitlendirme , İşçilik Alacakları , İşçi , İşveren | 2829 kişi okudu

İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

İş Sözleşmesinin sona ermesinde sona ermeye dayalı mali hakların ve fesih tarihine kadar olan işçilik hak ve alacaklarının peşin olarak ödenmesi esastır. Ödemenin bu esasa göre gerçekleşmemesi halinde bu alacakların ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti dışındaki kalemleri bakımından en yüksek banka faizi işlemektedir.

Devamını Oku İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi
İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma

| İş Sözleşmesi , İbra , İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma , İşçi , İşveren | 2560 kişi okudu

İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma

İş sözleşmesi devam ederken bazı hallerde ibra alma ihtiyacı doğabilir. Örneğin, işveren ile çalışan arasında ücret (ve ekleri) ilişkisi dışında bir borç alacak ilişkisi oluşmuş olabilir, bu ilişkiyi karşılıklı olarak tam anlamıyla bitirmek amacıyla bir ibra oluşturulabilir. Bu yazımızda iş sözleşmesi devam ederken çalışandan ibra alma konusu anlatılmaktadır.

Devamını Oku İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma
İşverenin Ekonomik Sorunlar Dolayısıyla İş Akdinde Yapabileceği Esaslı Değişiklikler

| İş Sözleşmesi , Arabulucu , Esaslı Değişiklik , Ücret , Maaş (Ücret) , İşçi , İşveren , Çalışan | 2126 kişi okudu

İşverenin Ekonomik Sorunlar Dolayısıyla İş Akdinde Yapabileceği Esaslı Değişiklikler

Ekonomik koşulların işletmeler için oldukça ağır olduğu dönemlerde istihdamda sürdürülebilirlik adına işverenlerin işçileri ile aralarındaki iş sözleşmelerinin esaslı noktalarında değişiklik yapma ihtiyacı da doğabilmektedir.

Devamını Oku İşverenin Ekonomik Sorunlar Dolayısıyla İş Akdinde Yapabileceği Esaslı Değişiklikler
Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - III

| İş Sözleşmesi , Esnek Çalışma , Geçici İş İlişkisi , İşçi , İşveren , Çalışan | 1747 kişi okudu

Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - III

Esnek çalışma yazı dizimizin son bölümünde ekonomik koşullarda oluşan değişiklikler ve kur dalgalanmalarının sonucundan neredeyse tüm işverenlerin etkilendiği bu dönemde üretimi ve istihdamı korumak adına nasıl bir çalışma-işin yürütülmesi dengesi sağlanabileceğinden bahsetmek istiyoruz.

Devamını Oku Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - III
Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - I

| İş Sözleşmesi , Esnek Çalışma , Çağrı Üzerine Çalışma , Uzaktan Çalışma , Part-Time Çalışma , Denkleştirme Yöntemi , İşveren , Çalışan | 2563 kişi okudu

Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - I

İşletmelerde verimliliğin en üst düzeyde sağlanması ve korunması gereken bir dönemdeyiz. Son dönemde 3000’e yakın şirketin konkordato için başvurduğu haberleri gündemde iken “fesih son çaredir ilkesini” sağlaması gereken işverenin imdadına yetişecek çözümleri biliyor muyuz? Bu nedenle esnek çalışmayı sizler için üç ayrı yazıda incelemeye çalışacağız.

Devamını Oku Ekonomik Koşulların Zorladığı Acil İşveren Gündemi: Esnek Çalışma - I
Türk Borçlar Kanunu Madde 138 Gereğince Yapılan Uyarlama İle 32 Sayılı Karar Gereğince Yapılacak Zorunlu Uyarlama Arasındaki Farklar

| Uyarlama , İş Sözleşmesi , Döviz | 1499 kişi okudu

Türk Borçlar Kanunu Madde 138 Gereğince Yapılan Uyarlama İle 32 Sayılı Karar Gereğince Yapılacak Zorunlu Uyarlama Arasındaki Farklar

İş sözleşmelerindeki 32 Sayılı Karara göre yapılması gerekebilecek dövizden Türk Lirasına dönüştürme konusunda bu yazımızdaki uyarılarımızı dikkate almanızı ve gerek vergisel planlama gerek ise yapılan işlemin daha sonra özellikle çalışan tarafından geçersizliğin iddia edilmemesi bakımından önerdiğimiz seçenekler konusunda ilgili yazılarımızı gözden geçirmenizin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Devamını Oku Türk Borçlar Kanunu Madde 138 Gereğince Yapılan Uyarlama İle 32 Sayılı Karar Gereğince Yapılacak Zorunlu Uyarlama Arasındaki Farklar