Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları

| Uyarlama , İş Sözleşmesi , Döviz , İşçi , İşveren , Çalışan | 2514 kişi okudu

Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ no: 2018-32/51) 06.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin yalnızca iş sözleşmelerini ilgilendiren kısmını bu yazımızda analiz edeceğiz.

Devamını Oku Dövize Endeksli İş Sözleşmelerinin 32 Sayılı Karara Göre Uyarlanmasının Kapsam ve Esasları
Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

| Yıllık İzin , Yıllık İzin Ücreti , Yol İzni , Çalışan | 3951 kişi okudu

Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53-61. Maddeleri ile 03.03.2004 tarihli Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde çalışanların yıllık izin hakları ve izin ücreti detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yazımızda yıllık izin sürelerinin hesaplanması, yol izni ile yıllık izin ücreti ve ödenmesi konusu üzerinde durulacaktır.

Devamını Oku Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı
Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?

| İş Akdinin Sona Ermesi , Sır Saklama Sözleşmesi , Rekabet Etmeme Sözleşmesi , İşveren , Çalışan | 5159 kişi okudu

Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?

Sır saklama çalışanın sadakat yükümlülüğü ile ilişkilidir, Kanunda herhangi bir açık düzenlemesi yoktur. Rekabet yasağı da aynı kapsamda olmakla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ayrıca düzenlenmiştir. Bu yazımızın konusu, iş akdi sona erdikten sonra sır saklama ve rekabet etmeme yasağı ile ilgilidir.

Devamını Oku Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?
İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?

| Ücretsiz İzin , Telafi Çalışması , Alt İşverenlik , İşin Durması , İş Akdinin Askıya Alınması , İşveren , Çalışan | 3325 kişi okudu

İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?

Önceden öngörülemeyen ve kaçınılmayan, tarafların dışından gelen yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler veya yasama ve yürütme organının kararları veya işlemleri ile iç savaş gibi sosyal olaylar nedeniyle işyerinde faaliyet durabilir.

Devamını Oku İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?
İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi

| Uyarlama , Mahkeme Kararı İle İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi , İşçi , İşveren , Çalışan | 2457 kişi okudu

İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi

Uyarlama gerektiren haller, sözleşme yapılırken ya da sözleşme yapmaya karar verirken beklenmeyen haller olmalıdır. Örneğin küresel ekonomik kriz sebebiyle ham madde fiyatların olağanüstü bir oranda artması ve akde devam etmenin bu taraf bakımından iflasa sebep olabilecek olması gibi..

Devamını Oku İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi
Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

| Fazla Çalışma , Fazla Sürelerle Çalışma , Fazla Çalışma Muvafakatnamesi , İşçi , İşveren , Çalışan | 4269 kişi okudu

Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

Bu yazımızda çalışma hayatında en çok karşılaşılan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 vd maddelerinde ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenen “Fazla Çalışma” konusu üzerinde duracağız. Fazla Çalışma üzerinde en çok sorun yaşanan işin düzenlenmesi konusu, fazla çalışma ücreti ise işçi ve işveren arasında yaşanan işçilik alacakları konularında en çok talep edilen alacak kalemidir. Bu nedenle konunun önemle ve dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Devamını Oku Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir
İşsizlik Sigortası (İşsizlik Ödeneği)

| İşsizlik Sigortası , İşsizlik Ödeneği , İşçi , Çalışan | 2082 kişi okudu

İşsizlik Sigortası (İşsizlik Ödeneği)

İşsizlik, ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin bir numaralı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  İşsizlik sigortası da işte bu sorunların etkilerini azaltmak üzere üretilen çözümlerden en azından geçici bir dönemde işçiyi koruma altına almayı amaçlayan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda işsizlik sigortasının (uygulamada işsizlik ödeneği olarak da adlandırılmaktadır) yasal dayanakları üzerinden yararlanma koşulları, süresi ve miktarı ile ilgili bilgiler paylaşacağız.

Devamını Oku İşsizlik Sigortası (İşsizlik Ödeneği)
Genel Olarak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

| Kısa Çalışma , Kısa Çalışma Ödeneği , İşsizlik Sigortası , İşsizlik Ödeneği , İşçi , İşveren , Çalışan | 2141 kişi okudu

Genel Olarak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Bu yazımızda Kısa Çalışma kavramına genel bir bakış ile ekonomik sıkıntı nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan işverenlerin üretim, verimlilik ve istihdamı sürekli kılmak adına faydalanabilecekleri bir imkan olan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden bahsedeceğiz.

Devamını Oku Genel Olarak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
İşyerinden Maaşını Alamayan Çalışanlar İçin  “Ücret Garanti Fonu” Seçeneği

| Ücretin Gününde Ödenmemesi , Ücret , Ücret Garanti Fonu , İşçi , İşveren , Çalışan | 2618 kişi okudu

İşyerinden Maaşını Alamayan Çalışanlar İçin “Ücret Garanti Fonu” Seçeneği

Bu yazımızda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklikle Ek Madde -1 olarak eklenen “İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi - Ücret Garanti Fonu”  düzenlemesi gereğince işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçinin ücretinin belirli bir kısmının karşılanması için kullanılan sistemin ne olduğu, hangi koşullarda geçerli olacağı, ödemelerin nasıl yapılacağı gibi önemli bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Devamını Oku İşyerinden Maaşını Alamayan Çalışanlar İçin  “Ücret Garanti Fonu” Seçeneği