Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

| Fazla Çalışma , Fazla Sürelerle Çalışma , Fazla Çalışma Muvafakatnamesi , İşçi , İşveren , Çalışan | 4492 kişi okudu

Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

Bu yazımızda çalışma hayatında en çok karşılaşılan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 vd maddelerinde ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenen “Fazla Çalışma” konusu üzerinde duracağız. Fazla Çalışma üzerinde en çok sorun yaşanan işin düzenlenmesi konusu, fazla çalışma ücreti ise işçi ve işveren arasında yaşanan işçilik alacakları konularında en çok talep edilen alacak kalemidir. Bu nedenle konunun önemle ve dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Devamını Oku Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir