İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

| İş Sözleşmesi , Fesih , Taksitlendirme , İşçilik Alacakları , İşçi , İşveren | 2919 kişi okudu

İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

İş Sözleşmesinin sona ermesinde sona ermeye dayalı mali hakların ve fesih tarihine kadar olan işçilik hak ve alacaklarının peşin olarak ödenmesi esastır. Ödemenin bu esasa göre gerçekleşmemesi halinde bu alacakların ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti dışındaki kalemleri bakımından en yüksek banka faizi işlemektedir.

Devamını Oku İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi
Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası

| Fesih , İşyerine Verilen Zararlar , Haklı Fesih , Geçerli Fesih , Zarar Doğuracak Şekilde Çalışma , İşçi , İşveren | 17550 kişi okudu

Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası

Çalışma ilişkisi sırasında işçiler yapılan iş dolayısıyla gerek işyerine gerekse işveren yahut üçüncü kişilere maddi veya manevi zararlar verebilmektedirler. Bu yazımızda çalışanın işyerine zarar vermesi halinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kısa bilgiler paylaşacağız.

Devamını Oku Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası
Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi

| Kıdem Tazminatı , Fesih , Avans , Ücret , Kıdem Avansı , İşçi , İşveren , Çalışan | 7351 kişi okudu

Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi

Ekonomik gelişmeler, önümüzdeki günlerde gerek işverenler gerek ise çalışanlar bakımından finansal ihtiyaçlar nedeniyle bugüne kadar uygulanagelen kıdem avansının daha yoğun gündeme gelmesine sebep olabileceğinden, bu konu ile ilgili karar verirken yardımcı olmak için uygulamanın bileşenlerini gözden geçirmekte fayda bulunmaktadır.

Devamını Oku Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi