İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri

| Kıdem Tazminatı , İşçilik Alacakları , İşçinin Ölümü , İş Akdinin Sona Ermesi , Ölüm Tazminatı , İşçi , İşveren | 3346 kişi okudu

İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri

İş Sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin Kanun'da sayılan yakınlarına işveren tarafından yardım niteliğinde para ödenecektir. Ancak bu ödeme ve yardım 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almamaktadır.

Devamını Oku İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri
Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi

| Kıdem Tazminatı , Fesih , Avans , Ücret , Kıdem Avansı , İşçi , İşveren , Çalışan | 6921 kişi okudu

Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi

Ekonomik gelişmeler, önümüzdeki günlerde gerek işverenler gerek ise çalışanlar bakımından finansal ihtiyaçlar nedeniyle bugüne kadar uygulanagelen kıdem avansının daha yoğun gündeme gelmesine sebep olabileceğinden, bu konu ile ilgili karar verirken yardımcı olmak için uygulamanın bileşenlerini gözden geçirmekte fayda bulunmaktadır.

Devamını Oku Kıdem Avansı Ödemesinin İşveren İçin Getirdiği Risklerin Analizi/Değerlendirilmesi
Bedelli Askerlik İle Askerlik Görevini Yerine Getirecek Olan İşçilerin Durumu

| Bedelli Askerlik , Kıdem Tazminatı , Ücretsiz İzin , Ücret , İşçi , İşveren | 3767 kişi okudu

Bedelli Askerlik İle Askerlik Görevini Yerine Getirecek Olan İşçilerin Durumu

Bedelli Askerliğin yürürlüğe girmesi ile hem çalışanlar hem de işverenler için birçok bilinmezin de soru işareti olarak ortaya çıktığını gördük. Özellikle bedelli askerlik yöntemi ile askere gidecek olan işçinin izin hakkı var mı? İşçi askere gitmek için mutlaka işten ayrılmak zorunda mıdır? İşçinin kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı var mı? gibi soruların cevapları işçi ve işveren açısından oldukça önemlidir.

Devamını Oku Bedelli Askerlik İle Askerlik Görevini Yerine Getirecek Olan İşçilerin Durumu