İş sözleşmesi işçinin ölümüyle birlikte kendiliğinden sona erer.

İş Sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin Kanun'da sayılan yakınlarına işveren tarafından yardım niteliğinde para ödenecektir. Ancak bu ödeme ve yardım 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almamaktadır.

Borçlar Kanunundaki bu hükmün İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlara yapılıp yapılmayacağı tartışmalıdır. Ağırlıklı doktrin görüşüne göre ise, Borçlar Kanunu’nda yer alan ödemenin de 1475 Sayılı (Mülga) İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde yer alan kıdem tazminatına ek olarak işçiye ödenmesi gerekmektedir.

İşverenin, işçinin vefatı nedeniyle Borçlar Kanunu gereğince ödenmesi gereken söz konusu parayı işçinin hayatta olan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere ve varsa 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre ödeyeceği kıdem tazminatını da işçinin yasal mirasçılarına ölüm gününden başlayarak ödemesi gerekiyor. Bu düzenleme 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girdi. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu düzenlemenin benzeri ise 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmuyor.

Yani sonuç olarak, ölüm ile iş akdi sona ermekte olup, işçinin ölüm ile birlikte;

olarak ödeme yapılmaktadır.
 Yorumlar (0)

 Yorum Yapın