İZMİR VALİLİĞİNDEN 21 ÖNEMLİ CORONA ÖNLEME KARARI! 

Beklenen oldu, 65 yaş ve kronik hastalığı olanlara ilişkin yasaklama geldi!

İzmir'de, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, İl İdare Kurulu toplantı yaptı. Bir kısmı önceden bir kısmı ise son toplantıda alınan 21 karar, İzmir Valiliği'nin internet sitesinden yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları, bağlı oldukları aile hekimleri haftada 3 defa arayacak, bu vatandaşların reçete işlemlerini ise Vefa Destek Grupları yapacak.

Alınan kararların tümünü görmek için tıklayınız!


VALİLİK KARARI NE ANLAMA GELİR? HUKUKİ DAYANAK VE SONUÇLARI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı, kişilerin adreslerinden ayrılamamalarını, evlerinden dışarıya çıkamamalarını ifade eder. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da 73.maddesiyle belli hastalıklara sahip olanların evlerinden çıkmalarının yasaklanabileceğini öngörmüştür. Ayrıca, valilerin İl İdaresi Kanunu 11/c ve kaymakamların İl İdaresi Kanunun 32/ç maddelerine dayanarak sokağa çıkma yasağı ilan etmeleri de mümkündür. 

İl İdaresi Kanunun 11/c maddesindeki düzenleme şu şekildedir: “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerinden” olduğu belirtilmektedir. İl İdaresi Kanunun 32/ç maddesi ise, 11/c maddesinde valilere verilen yetkinin aynısını, aynı ifadelerle ilçede kaymakamlara vermektedir. 

İl İdaresi Kanunun 66. Maddesinde valilerin ve kaymakamların aldığı kararlara riayet etmeyenlerin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması da mümkün kılınmıştır. 


İŞ HUKUKU İLE YAKINDAN İLGİLİ 65 YAŞ ÜSTÜ ÇALIŞANLAR İLE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÇALIŞANLARIN DURUMUNUN ANALİZİ 

Valilik Kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın, tüm valiliklere gönderilen genelgesi ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sahaya çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu karar ile İzmir Valiliği daha evvel 81 ile tavsiye mahiyetinde gönderilen sokağa çıkma yasağını bir idari emir olarak hayata geçirmiştir. Zira, bu karar alınmadan evvelki haliyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi herhangi bir karantina, sokağa çıkma anlamında kesin ve icrai bir idari işlem olmadığı gibi, idari işlemler gibi bir yaptırım gücüne sahip değildi. Bu haliyle de sadece bir tavsiye olarak kalmıştı. Halihazırda alınan İzmir Valiliği kararı ile Bakanlık Genelgesi’nin konusu bir idari işleme/emre dönüşmüş ve bir yaptırım gücüne sahip hale gelmiştir. 

Bu durumda anılan karara muhalefet edilmesinin sonuçları olacaktır. Peki bu sonuçlar nelerdir? 

1. Valilik emrinin yürütmesini sağlamakla görevli güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilebilir. 

2. Ayrıca bu uyarıya gerek olmaksızın, İl İdaresi Kanunun 66. Maddesine göre, valilerin ve kaymakamların aldığı kararlara riayet etmeyenlerin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması da mümkündür. 

3. Keza başka bir suç ve ceza düzenlemesi de Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüne göre cezalandırılmaları mümkündür. 

İŞ KANUNUNA GÖRE KARARIN KAPSAMNDA KALAN ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN SONUÇLARI İLE ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİNİN HAKLARI

Alınan karar İş Hukuku bakımından çalışan bakımından zorlayıcı bir neden oluşturmuştur. Şöyle ki, İş Kanunu gereğince çalışan kendisinden kaynaklanan bir zorlayıcı neden doğar ve işyerine gidemez ise edimini ifa edemez ise bu takdirde İşven Kanunun 25/3 ce 40. Maddeleri gereğince çalışana bir haftalık yarım ücret ödemek suretiyle iş akdini derhal feshedebilir. 25. Maddenin 3. Fıkrasına göre yapılan fesihler bakımından işçi kıdem tazminatı almaya ve işsizlik ödeneği almaya hak kazanır. 

Tabi bu durum özellikle beyaz yakalı personel için tek çare değildir; işveren arzu eder ise evden çalışma, yıllık izin kullandırma veya ücretsiz izin seçeneklerini de çalışanla birlikte kararlaştırabilir. Bu seçeneklerden ücretsiz izin dışındaki seçeneklerin tercihinde ücret ödenmeye devam edilir, ücretsiz izin ise kısmen ücretli veya ücretsiz olarak kararlaştırılabilir. İşveren tüm bu hallerde çalışan ile gereken teması kurmalı ve çalışanın da katıldığı kararlar almalıdır. Mavi yakalı personel için de evden çalışma dışındaki tüm seçenekler uygulamaya geçirilebilir. 

Bu personel kısa çalışma ödeneği başvurusunun kapsamına da dahil edilebilir. 

Valilik kararı olması ile olmaması arasındaki farkın ve gerek çalışan gerek işverenin hak ve yükümlülüklerinin incelendiği yazımıza linkden ulaşabilirsiniz. 

Karşılaştırma için tıklayınız.

Yararlı olması dileğimizle.


 Yorumlar (0)

 Yorum Yapın