Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?

| İş Akdinin Sona Ermesi , Sır Saklama Sözleşmesi , Rekabet Etmeme Sözleşmesi , İşveren , Çalışan | 4387 kişi okudu

Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?

Sır saklama çalışanın sadakat yükümlülüğü ile ilişkilidir, Kanunda herhangi bir açık düzenlemesi yoktur. Rekabet yasağı da aynı kapsamda olmakla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ayrıca düzenlenmiştir. Bu yazımızın konusu, iş akdi sona erdikten sonra sır saklama ve rekabet etmeme yasağı ile ilgilidir.

Devamını Oku Eyvah! İşten Ayrılan Eski Çalışanla Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Sözleşmeniz Yok! Peki Ne Yapmalısınız ?
İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?

| Ücretsiz İzin , Telafi Çalışması , Alt İşverenlik , İşin Durması , İş Akdinin Askıya Alınması , İşveren , Çalışan | 2581 kişi okudu

İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?

Önceden öngörülemeyen ve kaçınılmayan, tarafların dışından gelen yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler veya yasama ve yürütme organının kararları veya işlemleri ile iç savaş gibi sosyal olaylar nedeniyle işyerinde faaliyet durabilir.

Devamını Oku İşin Durması Halinde İşveren Tarafından Neler Yapılabilir ?
İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri

| Kıdem Tazminatı , İşçilik Alacakları , İşçinin Ölümü , İş Akdinin Sona Ermesi , Ölüm Tazminatı , İşçi , İşveren | 2911 kişi okudu

İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri

İş Sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin Kanun'da sayılan yakınlarına işveren tarafından yardım niteliğinde para ödenecektir. Ancak bu ödeme ve yardım 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almamaktadır.

Devamını Oku İşçinin Vefatı Sonrasında İşverenin Mali Yükümlülükleri
İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

| İş Sözleşmesi , Fesih , Taksitlendirme , İşçilik Alacakları , İşçi , İşveren | 2367 kişi okudu

İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi

İş Sözleşmesinin sona ermesinde sona ermeye dayalı mali hakların ve fesih tarihine kadar olan işçilik hak ve alacaklarının peşin olarak ödenmesi esastır. Ödemenin bu esasa göre gerçekleşmemesi halinde bu alacakların ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti dışındaki kalemleri bakımından en yüksek banka faizi işlemektedir.

Devamını Oku İş Akdinin Sona Ermesinde İşçi Alacaklarının Taksitlendirilmesi
İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma

| İş Sözleşmesi , İbra , İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma , İşçi , İşveren | 2194 kişi okudu

İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma

İş sözleşmesi devam ederken bazı hallerde ibra alma ihtiyacı doğabilir. Örneğin, işveren ile çalışan arasında ücret (ve ekleri) ilişkisi dışında bir borç alacak ilişkisi oluşmuş olabilir, bu ilişkiyi karşılıklı olarak tam anlamıyla bitirmek amacıyla bir ibra oluşturulabilir. Bu yazımızda iş sözleşmesi devam ederken çalışandan ibra alma konusu anlatılmaktadır.

Devamını Oku İş Sözleşmesi Devam Ederken İbra Alma
İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi

| Uyarlama , Mahkeme Kararı İle İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi , İşçi , İşveren , Çalışan | 2078 kişi okudu

İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi

Uyarlama gerektiren haller, sözleşme yapılırken ya da sözleşme yapmaya karar verirken beklenmeyen haller olmalıdır. Örneğin küresel ekonomik kriz sebebiyle ham madde fiyatların olağanüstü bir oranda artması ve akde devam etmenin bu taraf bakımından iflasa sebep olabilecek olması gibi..

Devamını Oku İş Sözleşmelerinin Mahkeme Kararı İle Değiştirilmesi
Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası

| Fesih , İşyerine Verilen Zararlar , Haklı Fesih , Geçerli Fesih , Zarar Doğuracak Şekilde Çalışma , İşçi , İşveren | 9030 kişi okudu

Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası

Çalışma ilişkisi sırasında işçiler yapılan iş dolayısıyla gerek işyerine gerekse işveren yahut üçüncü kişilere maddi veya manevi zararlar verebilmektedirler. Bu yazımızda çalışanın işyerine zarar vermesi halinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kısa bilgiler paylaşacağız.

Devamını Oku Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi Halinde İzlenecek Yol Haritası
Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

| Fazla Çalışma , Fazla Sürelerle Çalışma , Fazla Çalışma Muvafakatnamesi , İşçi , İşveren , Çalışan | 2917 kişi okudu

Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir

Bu yazımızda çalışma hayatında en çok karşılaşılan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 vd maddelerinde ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenen “Fazla Çalışma” konusu üzerinde duracağız. Fazla Çalışma üzerinde en çok sorun yaşanan işin düzenlenmesi konusu, fazla çalışma ücreti ise işçi ve işveren arasında yaşanan işçilik alacakları konularında en çok talep edilen alacak kalemidir. Bu nedenle konunun önemle ve dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Devamını Oku Her Yılın Başında Fazla Çalışma Muvafakatı Almak Karışıklık Yaratır, Geçersizdir, Gereksizdir