GÜNÜN SÖZÜ “Yeni şeyler denemediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz.” H. Jackson Brown


2 Ocak 2021 Cumartesi Günü Ücretlendirme Bakımından Tatil midir?

2 Ocak 2021 Cumartesi Günü Ücretlendirme Bakımından Tatil midir?

Son günü cumaya denk gelen ulusal bayram ve genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün tatil günü olarak kabul edilip edilemeyeceği iş hayatında hem işvereni hem de işçiyi kararsızlığa düşüren durumlardan biridir. 2 Ocak 2021 Cumartesi gününün tatil olup olmadığı, çalışılmış sayılıp sayılmayacağı hususunda bu soru akılları meşgul etmektedir.

DEVAMINI OKU

ELEKTRONİK TEBLİGAT – KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMLERİ VE “SOSYAL MESAFE DÖNEMİ”NE GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

ELEKTRONİK TEBLİGAT – KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMLERİ VE “SOSYAL MESAFE DÖNEMİ”NE GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

Bu yazımızda, kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından son derece önemli bir yere sahip olan tebligatın teslim edilme yöntemlerinden özellikle “sosyal mesafenin korunması bakımından son derece uyumlu” olan elektronik tebligat yöntemi incelenerek, bu süreçteki önemi ve getirdiği kolaylıklar açıklanacaktır. Sonrasında ise kayıtlı elektronik posta sistemi ve kullanım alanları ile yine getirdiği kolaylıklar üzerinde durulacaktır.

DEVAMINI OKU

KISA ÇALIŞMA DÖNEMİNİN İLK BİR HAFTALIK SÜRESİNDE İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN YARIM GÜNLÜK ÜCRETİN VE BU ÜCRETİN SGK BİLDİRİMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU

KISA ÇALIŞMA DÖNEMİNİN İLK BİR HAFTALIK SÜRESİNDE İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN YARIM GÜNLÜK ÜCRETİN VE BU ÜCRETİN SGK BİLDİRİMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Bu yazımızda Kısa Çalışma döneminin ilk bir haftalık süresinde İş Kanununun 24/3 ve 40. maddelerine göre İşveren tarafından ödenen yarım günlük ücretin ve bu ücretin SGK bildirimleri karşısındaki durumu detaylı bir şekilde incelenmektedir.

DEVAMINI OKU

7244 SAYLI YASA İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN GETİRİLEN KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLANDIRILMASI VE BU DÜZENLEMEYE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI VE SONUÇLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

7244 SAYLI YASA İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN GETİRİLEN KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLANDIRILMASI VE BU DÜZENLEMEYE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI VE SONUÇLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Bu yazımızda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına ilişkin sınırlandırmaların tam olarak anlamı ortaya konulmakta, sınırlamaya aykırı hareket edilmesinin ortada açık bir kanun düzenlemesi olması nedeniyle gerek Türk Ticaret Kanunu gerek ise Vergi Hukuku bakımından ortaya çıkarabileceği sonuç ve tartışmalara ışık tutulmaktadır.

DEVAMINI OKU

KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER KARŞISINDA ÇEKİN İBRAZI VE ÖDEMEME DURUMUNUN TESPİTİ MÜMKÜN MÜDÜR?

KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER KARŞISINDA ÇEKİN İBRAZI VE ÖDEMEME DURUMUNUN TESPİTİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Bu çalışmamız; yapılan yasal düzenlemelerin ticari hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarından olan çeke etkisi, çekte ibraz yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe bağlanan sonuçlar, ödeme günü gelen çeklerin ibraz edilip edilemeyeceği; muhatap bankaların ödeme yapıp yapmayacağı veya ödememe durumunu tespit edip etmeyecekleri gibi alacaklıların haklarının durumunun tespitini amaçlamaktadır.

DEVAMINI OKU